Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Create a GoDaddy account

Here's how to create a new GoDaddy account without purchasing any products - for example, you've been invited to access an account and you need your own account to accept that invitation.

  1. Go to godaddy.com.
  2. Click Sign In, and then in the New Customer area, click Create My Account.
  3. Complete the onscreen fields, and then click Create Account.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.