Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Create a group

Get started by creating a calendar group in your account.

You must have administrator permissions to create a group in Calendar.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. Click the Calendar tab.
 3. In the left pane, under Calendars, click New Group.
  Click New Group
 4. Fill in the Enter Group Name box, and click Next.
 5. In the Members dialog box, do one or more of the following to add members:
  In the dialog box Do this
  Email Enter Calendar users' email addresses, select whether or not to grant each person administrator privileges, and then click Add.
  Add email addresses
  Group To add an entire group or one or more group members, click Group, select one or more groups from the list, select individual members, select whether or not to grant administrator privileges, and then click Add.
  Add a group
  Domain To add all members of a domain, click Domain, enter the domain name in the box, and then click Add.
  Add all users in a domain

  All users with email addresses on that domain are added as members. As you add more users to that domain, they will be added automatically to the group.

 6. In the Calendar dialog box, enter a name in the Enter Calendar Name box, select whether or not to allow group members to edit the group calendar, and then click Add Calendar. Repeat this process to add additional group calendars, and then click Next.
  Click and drag the handle
 7. In the Resources dialog box, fill out the Enter Resource name and Description fields, select whether or not the resource is to be made public, and then click Add Resource. Repeat this process to add multiple resources, and then click Save. For more information about resources, see Managing Calendar Resources.
  Add a resource

  The calendar groups you create are available with resources in the left pane, under the New Group button.

  Click and drag the handle

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.