Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo chiến dịch email mới dựa trên chiến dịch trước đó

Bạn có thể sử dụng một chiến dịch tiếp thị qua email hiện có làm nền tảng cho một chiến dịch mới.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trên trang Chiến dịch , nhấp vào Soạn!
    Nhấp vào soạn thư
  3. Trong ngăn bên phải, bên dưới Bắt đầu từ chiến dịch trước đó , nhấp vào một trong những chiến dịch hiện có được liệt kê trong ngăn.
    Nhấp và kéo tay cầm

    Đổi tên phiên bản đã sao chép khi Trình soạn thảo mở ra. Điều này giúp tránh nhầm lẫn giữa bản gốc và bản sao. Nếu bạn không đổi tên bản sao, Email Marketing sẽ thêm một số vào cuối tiêu đề của bản sao.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin