Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Create a new email campaign based on a previous one

You can use an existing email marketing campaign as the foundation for a new campaign.

  1. Log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, click Compose!
    Click compose
  3. In the right pane, under Start from previous campaign, click one of the existing campaigns listed in the pane.
    Click and drag the handle

    Rename the copied version when the Composer opens. This helps to avoid confusion between the original and the copy. If you don't rename the copy, Email Marketing will add a number to the end of the copy's title.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.