Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Create a plain text email campaign

You can create a plain text campaign without any HTML styling.

  • If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  • On the Campaigns page, click the down arrow to the right of the Compose button, and then click Just text.
    Check the box

This opens the plain text editor so you can create a new campaign without HTML.

Note: Since there isn't any HTML in your email, you can't include images, styling, or clickable links in your email. Additionally, you won't get statistics reporting on your mailing.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.