Create a Preset Profile

When you create a Preset Profile, you can include attributes for locking, automatic renewal status, domain name forwarding, masking, contact information, and nameservers.

To create a Preset Profile

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. You must be in the list view of your account in order to create a Preset Profile. In the upper right corner of your account, choose the list view:
 4. Click Organize, and then click Manage Preset Profiles.

 5. Click Add preset profile.
 6. Enter the profile name and optional description.
 7. From the Import attributes from list, select one of the following:
  • None - Do not import attributes
  • Active domain - Import attributes from a specific domain name
 8. Click Next.
 9. Select Add for each of the following attributes and, after completing each attribute, click Next:
  • Locking - To lock or unlock all domain names in the profile, activate the attribute and indicate the lock state.
  • Auto-Renew - To set auto renewal for all domain names in the profile, activate the attribute and indicate the auto renewal state.
  • Forwarding - To forward and optionally mask all domain names in the profile, activate the attribute and enter or select the following:
  • Nameservers - To update nameservers for all domain names in the profile, activate the attribute and complete the fields. See Change nameservers for my domains for more information.
  • Contacts - To add specific domain name contact information for all domain names in the profile, activate the attribute and complete the fields. See Change domain contact information for more information.
 10. Click Finish.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.