Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Create a preset profile

A preset profile lets you customize specific domain settings and apply those settings to multiple domains at a time. You can save time with updates to contact information, auto-renew options and nameservers.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. From the Settings menu, select Manage Preset Profiles
  manage preset profiles
 3. Select Create Domain Profile.
 4. Enter a profile name and optional description.
 5. Choose your Import settings:
  • No thanks — do not import any settings
  • Domain profile — copy the settings of an existing preset profile from the drop down
 6. Click a settings field to expand the options.
 7. Select Add settings and customize the options:
  Option Action
  Auto-Renew settings
  • Toggle between On or Off
  Lock settings
  • Toggle between On or Off
  Contact information settings
  • Select the box to apply the details to all contact types
  • Enter the details for each contact type
  Nameservers / forwarding settings
  • Use GoDaddy nameservers — use the default nameserver settings provided by GoDaddy
  • Use custom nameservers — enter custom nameservers from your hosting or DNS management company
  • Set forwarding — enter a URL to forward your domains
 8. Once you've customized your settings, select Save.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.