Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Create a shared mailbox

Office 365 shared mailboxes make it possible for a group of people to monitor and send email from a common email address. Use the steps in this procedure to create a shared mailbox. Learn more about shared mailboxes.

Note: You must have admin permissions to create a shared mailbox. For more information about admin roles and permissions see Office 365 admin roles from Microsoft.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?).
 2. Click the Admin tile.
  Click Admin tile.
 3. In the left sidebar, click Shared mailboxes.
  Click Shared mailboxes
 4. Click Create Click create
  Click create
 5. In the Create a shared mailbox box, fill in the fields:
  Create new shared mailbox.

 6. Field What to enter
  Name The display name for your shared mailbox
  Email address The name of the email address (appears before the @)
  Domain menu Select the domain you want to use (appears after the @)
  Add members Enter email addresses to give people permission to use this shared mailbox.

  Note: To access a shared mailbox, you have to be added as a member. You will be able to log in to the shared mailbox using your email client or webmail.

 7. Click Create.

It can take about 15 minutes for the new shared mailbox to be available to members.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.