Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Create a staging site

Create a Managed WordPress staging site to test changes without affecting your live site.

Note:Staging sites are available if you have a Deluxe, Ultimate, Developer, or Pro Managed WordPress account. If you have a Basic account, you need to upgrade your account to use a staging site.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the site that you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
  Select staging
 4. Click Create Staging Site.

  Note:If you've got a Pro account (available only in U.S.A. and Canada), that's all you need to do. It'll take a few minutes for us to make a copy of your production site to use as a staging site. For Deluxe, Ultimate, and Developer accounts, continue with the next step.

 5. To copy your entire existing site into a staging site, select Clone from production.

  Or, to copy only your existing themes and plugins with no content, select Copy site design.

 6. Click Create. It'll take a few minutes for us to create the staging site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.