Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Create a website template in GoDaddy Pro

Create a website template based on an existing site in your GoDaddy Pro dashboard, or from a clean WordPress installation. You can use the template to quickly deploy a preferred website setup.

Note: You can create up to ten templates.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Home in the left sidebar.
 3. Click your image in the upper-right corner and then click Template builder.
  Open settings
 4. Click New Template.
 5. Fill in the template name in the Template Name section and then select Clean WordPress or Existing backup.
  • Select Clean WordPress if you want to add plugins and themes to the clean WordPress installation to create a template.
  • Select Existing backup if you want to add plugins and themes to the existing backup that already has some content, plugins and themes installed and set.
 6. If you selected Existing backup, select the Existing website, Backup date and Backup name, and then click Add plugins.
 7. Add additional plugins to your template in Add plugins to template section, and then click Add themes.
  If you’re creating a template from an existing backup, to remove plugins click Edit in the Added Plugins section.
 8. Add additional themes to your backup in Add themes to template section.
  If you’re creating a template from an existing backup, to remove themes click Edit in the Added Themes section.
 9. Click Done.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.