Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Create an admin user for Microsoft SQL Server

If you're trying to add MS SQL Web or Standard to your server that uses Plesk, you need to create a separate administrative user for SQL Server

 1. Connect to your Windows server with Remote Desktop Connection.
 2. From the Start Menu, open SQL Server Management Studio.
 3. Connect to your database as your Remote Desktop user. SQL Server Management studio should load this automatically.
 4. On the folder tree on the left, expand Security.
 5. Right-click the Logins folder, then click New Login.
 6. Type the username you want to create into the Login name field.
 7. Select SQL Server Authentication.
 8. Enter and confirm a password for that user.
 9. Clear the check box for Enforce password policy to make sure that you are not having to reset your SQL Server password frequently.
 10. Click Server Roles on the left-hand menu.
 11. Select the box for sysadmin.
 12. Click OK.

You can now use this admin user for creating and managing your SQL Server databases.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.