Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Create an email folder

You can organize your Workspace Webmail using folders. Folders you create display alphabetically beneath your Workspace Webmail default folders (Inbox, Bulk Mail, Drafts, Send Later, Sent Items, and Trash).

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)

    Note: You won't be able to create folders from mobilemail.secureserver.net

  2. Click New Folder.
  3. Enter a Folder Name, and then select the folder's location from the As a sub-folder of menu.

To move messages in to a folder, do one of the following:

  • Click and drag the message into the folder that displays in Workspace Webmail's list of folders.
  • Select or open the message, select the folder from the Move to Folder menu, and then click Move.
  • If you are forwarding or replying to a message, select the folder from the Send & File menu that displays while you are composing your email.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.