Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Create an exportable list of my domains

In the Domain Manager, you can export lists of your domain names. When you create an exportable list, you can select the file type (CSV or XML) and compression (GZ or none). You can also select the data to include, such as the current nameservers and expiration date. We include some data by default, and it varies by the type of list you create.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. In the Domains section, Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the List view of your account in order to export a list. In the upper right corner, choose Advanced list view:
 7. Advanced list view icon
 8. From the More menu, select Export List.
 9. Name your list and select the type of list you want to create.
 10. Click Next.
 11. Select the data columns you want to export, and then click Next.
 12. Note: If you selected Pending Transfers as the list type, this step does not display. For more information about the default data we include in exportable lists for pending transfers, see Create and download exportable lists for pending transfers.

 13. For File type, select CSV (Comma Separated Values) or XML (Extensible Markup Language).
 14. For Select compression, select GZ to create a compressed file or None to create an uncompressed file.
 15. Note: If you aren't sure which option to choose for compression, choose None.

 16. In the Name field, enter a name for the file.
 17. Click Finish.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.