Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Create an Office 365 email alias

An email alias is an additional email address that redirects emails to a single inbox. Create an email alias from your Email & Office dashboard.

 1. Log in to your Email & Office dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Click Admin and select Email aliases.
  Click Admin and select Email aliases
 3. Select Add Alias.
  Click Add Alias
 4. Select the user from the dropdown menu (if you have one email address it is selected by default).
  Select user
 5. Add your alias to the Enter Alias field and click Save.
  Emter Alias and click Save

You'll see your new email alias listed on the Email aliases page You can come here at any point to add additional aliases, edit them or delete them.
Emter Alias and click Save

Related steps

 • You can create additional email aliases using the same process.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.