Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Create an Office 365 email alias

An email alias is an additional email address that redirects emails to a single inbox. You can create up to 400 email aliases.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Go to Microsoft 365 Admin and select Email Aliases.
    Microsoft 365 Admin tab opened to show Email Aliases
  3. Select Add Alias.
  4. Select the user from the dropdown menu (if you have one email address, it's selected by default).
  5. Add your new alias to the Enter Alias field and select Save.

You'll see your new email alias listed on the Email aliases page. You can come here at any point to add additional aliases, or to edit or delete them.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.