Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Create an Office 365 email signature

With Office 365 from GoDaddy, you can create email signatures in your webmail, that are automatically added to the end of your emails.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the product page, click the plus sign + next to Email & Office.
  3. Click Manage.
  4. Click Launch Office 365, and then click on the email address you want to add a signature to.
  5. Click on the Gear icon, and then click Options.
  6. Click Settings, and then click Mail.
  7. Enter the signature you want to use.
  8. Select Automatically include my signature on messages I send.
  9. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.