Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Create and use email templates

Create and use email templates when you send regular, standard messages.

Create a template

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click Compose.
 3. Compose your message. For more information, see Composing Email Messages.
 4. From the Save menu select Save as Template.
 5. In the Enter a template name field, enter the name you want to use for the template.
 6. Click Save & Close or Save & Edit, depending on whether you want to close the template or make additional changes.

Open your templates

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click Templates.
 3. From the display list, click the name of the template you want to send, compose your message, and then click Send.
 4. Complete the fields and make any necessary changes. For more information, see Composing Email Messages.
 5. Click Send.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.