Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Create coupon for category or product

If you want give your customers a discount on a specific product or category, you can create coupon codes to encourage them to buy your products.

 1. Log into your GoDaddy account.
 2. In your Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Marketing tab, then click Coupons.
 4. Click Add Coupon, then create the Coupon Code, Discount Off Total, and Coupon Start/End date.
  Fill out the information for the new coupon code, discount, and date ranges.
 5. Select Limit To A Product Or Category to choose which category or product the coupon will apply to, then select Product or Category, and fill out the rest of the coupon details.
  Select product or category and then choose which product or category the coupon will apply to.
 6. When you're done making changes, click Save.
 7. Note: After the coupon is created, your customers will be able to use it toward their purchase when checking out.
  Customer view for inputing coupon code.

  Next step

  More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.