Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Create Cron jobs

Cron is a standard Linux feature that lets you schedule tasks, called "Cron Jobs," to run unattended at a specified frequency.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. in the Advanced section, click Cron Jobs.
  6. In the Email field you can add your address to receive reports for cron jobs that have failed to run.
  7. Note: Unless specified within your cron job script, an email will only be sent out if the cron job fails to run.

  8. Complete the on-screen fields detailing your Cron Job, and then click Add New Cron Job.

You can call PHP scripts for Cron Jobs by using the following in the Command field:

/usr/local/bin/php -q /home/[user name]/[path to the file]

You can also Edit and Delete Cron jobs from this page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.