Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Create custom MIME types

You can create custom MIME types on a Windows shared hosting account by modifying the web.config file.

The web.config file should be located in the root directory of your Web site. Using MP4 and MPV as examples, adding MIME types with IIS 7 looks like this:

<configuration>
   <system.webServer>
      <staticContent>
         <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
         <mimeMap fileExtension=".m4v" mimeType="video/m4v" />
     </staticContent>
   </system.webServer>
</configuration>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.