Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Create dropdown menu

Adding dropdown menus to your site's navigation bar offers a great way to group pages and help visitors discover them — without having to click their way to each one. It also helps keep your navigation bar more compact.
Example dropdown menu

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click Pages, then Add.
 4. Select Dropdown menu, add Menu Title, and click Create Menu.
  Choose Dropdown menu and name
 5. An empty dropdown menu appears in your Pages & Navigation list and the navigation bar.
  New dropdown menu appears in side panel
 6. You can add pages to the menu by:
  • Dragging existing pages so they sit under the dropdown menu in the Pages & Navigation panel.
   Drag existing pages under menu
  • Adding new pages by clicking the dropdown menu in the Pages & Navigation panel, selecting Add Page, filling in the Page Title, and clicking Create Page.
   Click Add Page then name page
 7. To see how the dropdown menu will look to customers, click Preview.
  Mobile preview of dropdown menu

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.