Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Create email campaign

Once you've used Website Builder to add contacts, you're ready to create an email "campaign" using a newsletter or flyer.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. When Website Builder launches, click the Contacts tab, and click Create Campaign.
  Click Create Campaign button

  Note: If you already have one or more GoDaddy Email Marketing accounts, you'll be asked to choose which to use. Otherwise, you're taken directly to the GoDaddy Email Marketing account Campaigns page.
  Choose the email account you want to use

 4. Your free GoDaddy Email Marketing "starter" account opens and displays all your Website Builder contacts on the Subscribers page.
  Contacts appear in Subscribers tab

  Note: It may take a few moments for the intial All Contacts count to update.

 5. To create a newsletter or flyer for your email campaign, click the Campaigns/strong> tab within GoDaddy Email Marketing and see the Next Step below.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.