Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Create Email Contacts

Website Builder includes a light-weight contact manager, which you can use to create and collect email addresses. When used in combination with the included GoDaddy Email Marketing Starter plan, you can send out sales alerts, newsletters, and other items to promote your site.

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click the Contacts tab.
 3. If you've not yet created any contacts, click Create Contact.
  Click Create Contact
 4. Complete the Create Contact fields, click Save, and the contact is listed in the Contacts panel.
  Click Save to create the contact

  Note: Check the box below Save if the contact has agreed to receiving emails. If you don't check it, that contact will display in your contacts list.

 5. To create more contacts, click Create Contact in the Contacts panel.
  Click Create Contact in the Contacts panel to add more contacts
 6. Complete the onscreen fields and click Save to add the contact to your Contacts list.

  Note: To add extra information fields, see Step 4 in Manage Contacts.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.