Create headers in WordPress

Headers are important to both draw attention to certain text by increasing the size and boldness as well as to improve SEO. To setup a header, you must create or edit an existing post or page.

  • Log in to WordPress.
  • Edit the post or page in which you want to add a header.
  • Highlight the text you want to change into a header.
  • From the text box toolbar, use the drop-down menu to select the style of header you want to use.

    Note: If you do not see this drop-down, you may have a plugin or theme that has changed how this appears and will need to consult documentation for that plugin or theme.

  • Click the Publish or Update button when you are finished making your changes.

Once you have saved your changes, you have added headers to your WordPress page or post.

More Info

  • Learn more about working with pages and posts in WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.