Create members-only website pages

With GoCentral you can create "members-only" website pages for private information, such as in-house price lists or select audience promotions. You start by adding private pages, then adding members one at a time or by importing a list.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click the upper-right Pages panel and click Add.
  Click Add in Pages & Navigation panel
 4. A New page is automatically selected, so enter a Page Title, toggle on Members Only by clicking the white button (it'll shift to the right), and click Create Page.
  turn on members-only button

  Note: Show in Navigation is automatically selected, but the page will open only for members who are logged in.

 5. When the new Members Only page appears, click Add Section to begin creating content for the page. (See Add a section.)
  Click Add Section
 6. Your changes are saved automatically so when you're finished, click Publish Site (mobile phone) or Publish (desktop/tablet).

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.