Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo các trang WooCommerce bị thiếu

Bạn có thể dễ dàng tạo bất kỳ trang WooCommerce nào bị thiếu bằng công cụ trình cài đặt trang WooCommerce. Công cụ này sẽ tạo các trang Cửa hàng, Giỏ hàng, Thanh toán và Tài khoản của tôi cho bạn, nếu chúng bị thiếu.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Chọn WooCommerce trong menu bên trái để mở rộng.
  3. Chọn Trạng thái .
  4. Chọn Công cụ .
  5. Cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy Tạo trang WooCommerce mặc định .
  6. Nhấp vào nút Tạo trang .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin