Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Create offline payment method

In addition to online payment options (Square, Stripe, and PayPal, you can create an offline payment method for your Online Store to accept cash, checks, or a bank transfer.

Note: The offline payment option does not work for digital products.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the top bar, click the Settings tab and choose Payments.
  Click Payments under Settings
 3. In the Payments window, scroll down to the Offline Payments section and click Enable.
  Click Enable
 4. Add text to the Payment title shown to customer and More instructions for the customer fields to guide customers. (Both fields display a character countdown in the upper right.)
  Enter customer labels and instructions
 5. When you're done, click Save to activate the account's settings.

  Note: To change the settings, click Account Settings. Or click Turn Off to delete them entirely.
  Click account settings

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.