Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Create single product sales for my reseller storefront

You can create sales for single products offered on your storefront. In the Reseller Control Center, use the New section to create sales for new purchases or use the Renewals section to create sales for renewals.

 1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
 2. Go to the Products tab and select a product group.
 3. Click Set pricing for any product.
 4. Select the New tab for new purchase sales or the Renewals tab for renewal sales.
 5. Click the plus sign Plus Sign Button to expand the section for the product you want to create a sale for.
 6. In the Your Sale column, enter your sale prices.
 7. Optional: To apply pricing to new purchases and renewals, from the Renewals tab, click Match New Product Pricing and select one of the following from the drop-down menu:
  • All Prices — applies the entries in Your Retail and Your Sale pricing columns to both new purchases and renewals.
  • Retail Prices — applies the listed product prices from Your Retail column to both new purchases and renewals.
  • Sale Prices — applies the entries in Your Sale column to both new purchases and renewals.
 8. In the Sale Start and Sale End columns, enter the dates for the sale.
 9. Note: Product sale price and date changes turn yellow in the table.

 10. Click Save. A banner will appear stating your changes have been saved.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.