Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating A Public Link in Online Storage

Online Storage lets you create a Public Link to share your files and folders.

To Create a Public Link in Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Locate and select the file or folder you want to share.
  3. Right-click a file or folder, and then click Public Link.
  4. Click OK.

To Remove a Public Link in Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Right-click the file or folder you want to manage.
  3. Click Manage Public Link.
  4. Click Yes.

On the file or folder, if you hover over the Public Link icon, the creation date and the number of downloads of the Public Link displays.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.