Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating a Zone File for Your Domain in Parallels Plesk Panel

The instructions in this article apply only to Parallels Plesk Panel 9.

Parallels Plesk Panel automatically creates a zone file for any domain you set up in Plesk.

To Create a Zone File for Your Domain in Plesk

  1. Log in to Plesk as an administrator.
  2. From the Clients section on the left, select the client you want to add a domain for.
  3. On the Clients page, select Add New Domain.
  4. Complete the domain form and click OK.
  5. Select the type of hosting you want to use for this domain and click OK.
  6. Complete the hosting setup page.
  7. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.