Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Creating cPanel Email Filters

cPanel lets you create two types of email filters:

 • Account level filters handle email before it reaches any of your mailboxes
 • User level filters handle email after a specific account receives it.
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Email section, click the type of filtering you want to create.
 6. If you're create User-level filters, next to the account you want to use, in the Actions column, click the gear.
 7. Click Create a New Filter.
 8. Enter a Filter Name.
 9. Select and enter the Rules and Actions you want, and then click Create.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.