Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating custom fields in my address book

You can create a custom field in your Workspace Webmail Address Book so that you can include additional information about your contact, such as the contact's birthday. You can add up to four custom fields.

To Create a Custom Field in Your Address Book

  1. From the Address Book menu, click Contacts.
  2. Click the Add Contacts icon.
  3. Go to the Custom tab.
  4. In one of the Custom fields, click the Rename hyperlink.
  5. In the Rename Field dialog box, enter the field name.
  6. Click Update.

For more information about adding contacts, see Adding Contacts to Your Address Book.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.