Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating Facebook Pages with Quick Shopping Cart

With Quick Shopping Cart®, you can create Facebook® pages and then connect them to your online store to showcase your products on Facebook.

This increases traffic to your store by letting customers shop for your products on Facebook and then link to your storefront to complete their purchases.

To Create Facebook Pages with Quick Shopping Cart

 1. Go to www.facebook.com.
 2. Click Create a Page.
 3. Select the type of page you want to activate, and then complete the required fields.
 4. Select I agree to Facebook Pages Terms, and then click Get Started.
 5. Select one of the following:
  • I already have a Facebook account
   • Enter your email address and password for your Facebook account.
  • I do not have a Facebook account
   • Complete the required fields, and then click Sign Up Now!
 6. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 7. From the Setup menu, go to Design, and then select Facebook Page.
 8. Click Connect.
 9. Next to the page you want to display on your Facebook account, click Connect to Facebook.
 10. Log in to your Facebook account.
 11. Click Allow.
 12. From the Select your Facebook Page menu, select the Facebook page you want to add to your Facebook profile.
 13. In the Tab name field, enter a name for the page to display on your Facebook profile.
 14. From the Audience menu, select the type of Facebook users you want to allow to view the page. For example, you can make the page visible only to Fans or Friends.
 15. From the Age group menu, select an age range for the Facebook users you want to allow to view the page.
 16. Click Add Page Tab.
 17. Go back to your Quick Shopping Cart account.
 18. From the Setup menu, go to Design, and then select Facebook Page.
 19. Select the products you want to include on your Facebook Page, and then click OK.
 20. Publish your store for your changes to take effect. For more information, see How to publish .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.