Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating Fax Cover Sheets

When sending a fax through Fax Thru Email, you can create a cover sheet for your fax through the application itself.

To Create a Fax Cover Sheet

 1. Click Send Fax.
 2. In the Select cover sheet area, click Create a cover sheet.
  The recipient/sender information options display.
 3. Complete the information, and then click Next.
 4. (Optional) Attach a cover sheet image.
 5. (Optional) Click the arrow to select a cover sheet template. (You can preview your cover sheet by clicking Preview
 6. Click Finish
 7. .

  Note: Selecting a different cover sheet template while sending a fax does not change the default template. To change the default template, select the template through your fax settings. For more information, see Setting Your Cover Sheet Options.

  For more information about sending a fax, see Sending Faxes Using Fax Thru Email.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.