Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating Galleries

Website Builder galleries let you organize your photos or videos into categories, creating multiple galleries, and then uploading photos and videos to them.

You can make your galleries public, private, or password-protected. For private or password-protected galleries, an icon displays below the name of the gallery to indicate it is protected.

You can create a gallery and add photos or videos later. For more information about adding photos or videos at a later time, see Adding Photos to Galleries in Website Builder.

To Create a Photo or Video Gallery

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Go to Photos and Videos, and click Create Gallery.
 4. In the Gallery name field, enter the name of the gallery.
 5. In the Gallery description field, enter a description for your photo gallery.
 6. In the Privacy settings area, select one of the following:
  • Public — Makes the gallery available for public view.
  • Private — Makes the gallery private so only you can view it.
  • Password protected — Makes the gallery accessible only to visitors who enter the correct password.
 7. Click Create Gallery to create your gallery and add photos or videos later, or click Create and Upload Files to create a gallery and add photos or videos to it.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.