Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating SQL Server Database Tables and Fields

You can create tables and fields only after you set up a SQL Server database. For information, see Setting up a SQL Server Database on Your Hosting Account.

To Create a SQL Server Database Table and Fields

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the SQL Server icon.
 5. Next to the appropriate database, click Admin Tool.
 6. Enter the User Name and Password you used when setting up the database.
 7. Under the appropriate database, click Tables.
 8. In the Tables header, click the yellow star icon.
 9. Enter the table name and the number of fields, and then click Next Step.
 10. For each database field, enter its properties.
 11. Click Create.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.