Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating Symbolic Links with Linux Hosting Accounts

Symbolic links, or symlinks, are files that only point to another file or directory, creating a forwarding effect. You can create symbolic links using your Linux Hosting account's FTP File Manager.

For example, a symlink in your root directory can provide easy access to a configuration file buried in subdirectories. So, if your domain is coolexample.com, using symlinks you could point:

http://coolexample.com/config.php

to the actual config.php file:

http://coolexample.com/home/crm/content/abc/config.php

To Create a Symbolic Link

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click File Manager.
  5. Select the file or folder you want to create the symbolic link for.
  6. From the More menu, click Symbolic Link.
  7. Name the file you wish to create as the symlink, using the appropriate file extension.
  8. Select the directory to create the symlink to.
  9. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.