Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Cropping Photos

You can crop photos in Website Builder by specifying the width-to-height ratio you want to maintain, and then selecting the portion of the photo you want to keep. When you crop the photo, only the portion you selected remains.

You can also edit photos by rotating or flipping the image. For more information, see Rotating and Flipping Photos.

Website Builder keeps an original version of all your edited photos. You can restore the original photo at any time. For more information, see Restoring Edited Photos.

To Crop Photos in Website Builder

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click the name of the gallery you want to view.
 5. Click Edit Photo above the photo you want to modify.
 6. Select the Crop tab.
 7. From the Orientation area, select whether you want to maintain the size ratio in landscape or portrait format.
 8. From the Size area, select an option for maintaining the width-to-height ratio of the photo.
 9. Holding down the mouse button, drag diagonally to select the portion of the photo you want to keep. When you crop the photo, this portion will be the only part of the photo remaining.

  NOTE: Once you have created the area to be cropped, you can resize the are or move the entire selected area.

 10. Click the Crop button.

  Note: If you need to start over at any time, click the Reset.

 11. Click Save.

If you edit a photo without saving, the next time you try to edit a photo, Website Builder lets you resume the editing session for the unsaved photo.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.