Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Cấu hình DNS cho tên miền cPanel của bạn

cPanel (vừa chia sẻ và vừa ở trên các máy chủ) cho phép bạn lưu trữ trang web và email cho tên miền của bạn. Để thiết lập kết nối giữa tên miền và tài khoản cPanel của bạn, bạn cần phải thay đổi DNS của tên miền (DNS Là Gì?).

  • Đối với các khách hàng thuê dịch vụ lưu trữ chia sẻ có các miền trong cùng tài khoản giống như dịch vụ lưu trữ của họ, chúng tôi tự động cấu hình cho bạn.
  • Với những khách hàng khác, bạn sẽ cần cấu hình DNS này ở nơi mà domain của bạn được đăng ký. Nếu thông qua chúng tôi, bạn có thể sử dụng trình quản lý DNS của chúng tôi (thêm thông tin).

Những thay đổi DNS có thể mất đến 48 giờ để có hiệu lực trên Internet.

Các hồ sơ bắt buộc

Loại hồ sơ Máy chủ Trỏ đến
A (Máy chủ) @ Địa chỉ IP tài khoản của bạn (Dịch vụ lưu trữ Chia sẻ/Máy chủ)
A (Máy chủ) thư Địa chỉ IP tài khoản của bạn (Dịch vụ lưu trữ Chia sẻ/Máy chủ)
CNAME www @
MX (Trình trao đổi thư) @ mail.[tên miền của bạn], ví dụ mail.coolexample.com

CHÚ Ý: Sử dụng MX ưu tiên 0

Bạn phải xóa bất kỳ các mục MX (Mail Exchanger) nào khác trong khu tập tin vùng DNS để email của bạn có thể hoạt động. Mục MX được liệt kê ở trên phải là mục MX duy nhất.

Nếu bạn có trang web cPanel được thiết lập trên tên miền phụ (ví dụ cpanel.coolexample.com), thay thế mỗi trường hợp "@" với tên miền phụ của bạn và sử dụng tên miền bao gồm cả tên miền phụ trong hồ sơ MX.

Hồ sơ tùy chọn

Bạn không cần phải thêm tất cả những hồ sơ này vào tập tin vùng của bạn, nhưng làm như vậy sẽ làm cho một số chức năng hoạt động, chẳng hạn như Tự động phát hiện thông qua Outlook.

Loại hồ sơ Máy chủ Chỉ tới/Giá trị
A (Máy chủ) quản trị Địa chỉ IP tài khoản của bạn (Dịch vụ lưu trữ Chia sẻ/Máy chủ)
CNAME autoconfig @
CNAME autoconfig.admin @
CNAME autodiscover @
CNAME autodiscover.admin @
CNAME cpanel @
CNAME ftp @
CNAME webdisk @
CNAME webdisk.admin @
CNAME webmail @
CNAME whm @
CNAME www.admin @
TXT @ v=spf1 a mx ptr sẽ kèm theo:secureserver.net -all

LƯU Ý: Bản ghi này chỉ áp dụng cho tài khoản lưu trữ chia sẻ cPanel.
TXT quản trị v=spf1 a mx ptr sẽ kèm theo:secureserver.net -all

LƯU Ý: Bản ghi này chỉ áp dụng cho tài khoản lưu trữ chia sẻ cPanel.

Chỉ nên dùng bản ghi TXT được liệt kê ở trên nếu miền đang dùng email cPanel. Nếu có bản ghi TXT này và bạn sử dụng nhà cung cấp email khác với miền, bạn có thể gặp sự cố khi gửi email.

Loại hồ sơ Dịch vụ Giao thức Tên Ưu tiên Tầm quan trọng Cổng Mục tiêu
SRV _autodiscover _tcp @ 0 0 443 cpanelemaildiscovery.cpanel.net
SRV _autodiscover _tcp quản trị 0 0 443 cpanelemaildiscovery.cpanel.net

Bạn cũng có thể gỡ bỏ các mục DNS sau:

Hồ sơ CNAME
email
imap
pop
smtp

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.