Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Cung cấp quyền truy cập tài khoản GoDaddy của tôi cho người khác

Bạn có thể cung cấp quyền truy cập tài khoản GoDaddy của mình cho người khác, chẳng hạn như nhà thiết kế hoặc nhà phát triển web, mà không cần phải tiết lộ mật khẩu hoặc thông tin thanh toán. Những người được ủy quyền này cũng có thể mua sản phẩm cho tài khoản của bạn nếu bạn cho phép quyền truy cập ở mức độ ấy.

Nếu bạn là nhà thiết kế hoặc nhà phát triển cần quyền truy cập vào tài khoản của người khác, bạn có thể yêu cầu chủ tài khoản cấp quyền.

Bài viết này giả định rằng bạn là chủ tài khoản. Người được ủy quyền phải có tài khoản GoDaddy thì mới có thể chấp nhận lời mời truy cập tài khoản của bạn. Khi chấp nhận lời mời của bạn, họ sẽ được nhắc đăng nhập hoặc tạo tài khoản nếu như họ chưa có.

 1. Khi đã đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp vào Cài đặt tài khoản, sau đó nhấp vào Quyền truy cập của người được ủy quyền.
 2. Trong khu vực Những người có thể truy cập tài khoản của tôi, nhấp vào Trao quyền truy cập.
 3. Điền vào các trường sau đây:

  Trường Việc cần làm...
  Tên Nhập tên người bạn muốn trao quyền truy cập. Tên này sẽ xuất hiện trên email mời mà người này sẽ nhận được và trong danh sách những người có thể truy cập tài khoản của bạn.
  Email Nhập địa chỉ email của người đó. Đây không nhất thiết phải là địa chỉ email của tài khoản GoDaddy nhưng họ phải có một tài khoản của chúng tôi thì mới có thể chấp nhận lời mời của bạn. Khi người được ủy quyền chấp nhận lời mời của bạn mà chưa có tài khoản GoDaddy, chúng tôi sẽ nhắc họ tạo tài khoản.
  Mức độ truy cập Chọn mức độ truy cập mà bạn muốn trao cho người được ủy quyền. Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn về việc mức độ truy cập sẽ cho phép (hoặc không cho phép) người được ủy quyền làm những gì, vui lòng xem Quyền truy cập của người được ủy quyền: Mức quyền.
 4. Nhấp vào Mời.

Chúng tôi sẽ gửi lời mời truy cập tài khoản của bạn qua email cho người đó. Khi người đó chấp nhận lời mời, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Bạn không cần thực hiện thêm hành động nào.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.