Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Custom brand the Worker plugin for my websites in GoDaddy Pro

You can rebrand the Worker plugin for all your websites in GoDaddy Pro. You can rename it, change the plugin description, author name, and author URL. That way, you can present GoDaddy Pro features and value to your clients as your own.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and click White Label.
    Open settings
  4. Fill in the Rename Worker plugin section.
  5. Click Save Changes.

Note: Changes to White Label settings affect all websites using this feature.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.