Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Custom Nameserver Restriction for .com, .net, and .edu Domain Names

Domain name extensions .com, .net, and .edu have a special restriction when using custom nameservers (see Change nameservers for my domains for information on registering custom nameservers.) This is a restriction by their registry, VeriSign®.

The restriction prevents circular nameserver references from resolving properly to the hosted website.

What is a circular nameserver reference? — If you create custom nameservers for two domain names, a .com and a .biz, for example, and the domain names use each other's nameservers, the reference is circular.

Example of a circular nameserver reference:
example.com uses: ns1.example.biz and ns2.example.biz
example.biz uses: ns1.example.com and ns2.example.com

Here's the fix: Change the nameservers for one of the domain names.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.