Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Customer number

We assign a customer number as another way to confirm your identity when you call a GoDaddy Guide. You don't need your customer number to log in, and it's different from your Support PIN.

  • To find your customer number, log in to your account and click your name in the upper-right corner. Your customer number appears below your name.
    Account menu open showing your customer number

If you were really looking for your PIN, click View under your customer number.

Now you're ready to Contact a GoDaddy Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.