Customize a theme in WordPress

There are many free and paid themes available, but to get the perfect look, you may need to make some minor changes to the appearance of your theme. You may also need some minor content updates. You have two options for modifying a theme:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee::

 • Fix text formatting/alignment
 • Update text (phone number, address, company name, etc)
 • Swap images
 • Add plugin shortcode or google analytics tracking ID to a page
 • Update the position or color of the following parts of a theme:
  • Header
  • Footer
  • Sidebar
  • CSS
  • Background
  • Menu

Do it yourself


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Customize theme settings in WordPress Medium
Change the theme CSS in WordPress Hard
Update a WordPress theme with FTP Hard
Change the menu appearance in WordPress Hard
Change the footer in WordPress Hard
Change the header in WordPress Hard
Change the theme background color in WordPress Hard

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.