Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Customize domain grid columns

You can customize the columns that display in the Advanced List View of your Domain Manager by adding or removing column headings and changing the column display order. For example, you can specify to display columns for Auto-Renew and Status. Some columns can't be moved or deleted.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. You must be in the Advanced List View of your account in order to customize columns. In the upper right corner, choose Advanced List View:
  7. Advanced list view icon
  8. Click the Edit columns link in the upper-right corner of the domains grid.
  9. Select the column you want displayed, and then click OK.
  10. To rearrange a column, click the column header and drag to a new position.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.