Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Customize IIS settings

Using your control panel, you can customize the IIS Settings for directories on your website.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the IIS Management icon.
  5. To modify an existing directory or directories, select the appropriate directories and click Edit. To set up a new directory, click Create.
  6. Type a directory name, select the settings you want to apply to the directory, and click Continue. To set a directory as an application root in IIS, make sure the Anonymous Access and Set Application Root options are selected.
  7. Verify the settings for this directory. If the settings listed are correct, click OK.

For additional information on IIS Settings, see What do the different IIS settings do?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.