Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Customize my storefront

Now that you have setup your reseller storefront, you can customize your branding to create a unique experience for your customers. Continue to build trust in your community with a seamless customer experience by assigning custom colors, fonts and logos across your storefront.

 1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
 2. Click Storefront and then select Branding.
  customize storefront branding
 3. Select a Color Palette from the drop-down menu.
 4. Select a Font Palette from the drop-down menu.

  Note: Visitors to your storefront will be shown a fallback font in certain markets to ensure character availability.

 5. Upload a Desktop Logo and/or a Mobile Logo to display on your storefront.
 6. Logo image requirements
  File format SVG, PNG, JPEG, or GIF

  Note: Desktop logos with the SVG file type are not displayed in email communications due to compatibility issues.

  Size limits
  • Desktop Logo – 500 KB
  • Mobile Logo – 250 KB
  Aspect ratio
  • Desktop – 3:1
  • Mobile – 1:1
 7. Click Save to complete the process.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.