Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Customize Slideshow Font

Use these steps to customize your store's theme, change the fonts and headings.

  1. Return to the Store Design menu's Theme tab, if you're not already there, and click Customize for your current theme.
    Click Customize for your Current Theme to change the slideshow font.
  2. Expand the Fonts section in the Style Designer, and click the Headings menu, which controls the display of your slideshow's text.
    Use the Headings menu to select a slideshow font.
  3. Click a font among the Headings choices and you can see it applied to the preview of your slideshow.
    The preview area shows your font choice as you change it
  4. Once you're satisfied with your choice, click Save & Apply at the bottom of the page.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.