Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Customize Theme Fonts

After you Set my theme for the Online Store, you also can customize which fonts are used for your store's business name; main headings; buttons, menus, and prices; and body text.

 1. Log in to your Account Manager.
 2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Store Design.
 4. Click the Theme tab and below your Current theme click Customize.
  Click Customize button
 5. Use the Fonts section of the left-hand Style Designer to pick a font for the listed parts of your site, such as the Business name, Headings and Buttons, Menus & Prices.
  Pick font for main page element.
 6. Click a font in one of the sections and the preview window updates automatically to display your choice.
  Preview updates based on font choice.

  Note: Each theme offers a limited set of font choices, though the choices vary from theme to theme. If you don't see a particular font choice within a theme, click Cancel at the bottom of the Style Designer and pick another theme.

 7. If you want to start over using that theme's original fonts, click Reset fonts to default at the bottom of the Fonts section.

For more on Online Store themes, see Customize theme colors.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.