Customize theme settings in WordPress

You can make minor changes to the look and feel of a theme from within WordPress.>

Before making any changes to a WordPress theme, create a child theme to avoid losing your changes when updating the theme.

 1. Log in to WordPress.
 2. Click Appearance.
 3. Click Customize.
 4. From here, you can make changes to the following parts of the site:
  • Site Identity
  • Layout
  • Colors
  • Fonts
  • Header Image
  • Background Image
  • Menus
  • Widgets
  • Static Front Page

  Note: The options available will depend on what the author of the theme has made available.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.