Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Customizing Templates for Your CashParking Domain Names

You can customize your CashParking® templates. Specifically, you can upload and use an image from your computer to create a custom header, and you can specify the colors in the template. You can upload images in .jpg, .gif, or .png format, up to 760 pixels in width and 80 pixels in height.

If you do not want to customize your template, you can allow us to automatically optimize the selected domain's keywords and templates. For more information, see Automatically Optimizing Your Keywords and Templates.

To Customize Templates for Your CashParking Domain Names

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Select one or more domain names.

  Note: When you select multiple domain names, any common settings display in the fields and differing settings are blank.

 4. From Domain Settings, click Template Settings.
 5. Click Create custom template.
 6. Complete the following:
  • Template name — The name you want to use for the template.
  • Upload custom image — Browse to the image you want to use in your header, and then click Upload.
  • Primary — Click the color palette icon to select the primary color in the template, which headings use as the background color.
  • Secondary — Click the color palette icon to select the secondary color in the template, which sidebar items use as the background color.
 7. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.