Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Customizing Your Super Reseller Storefront

All of our Reseller plans come with pre-built, fully functional storefronts that you can customize.

If you have a Super Reseller plan, you can use this article to customize your storefront.

If you have a Basic and Pro Reseller plan, see Customize my storefront.

To Customize Your Super Reseller Storefront

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Storefront Design tab.
 3. Click any of the following tabs to make changes, and then click Save:

  Home Page

  Make changes to any of the following sections:

  Tagline

  To add a tagline in the product header, do the following:

  • Tagline — Enter the text to display as your storefront's tagline.
  • Tagline Color — Select your tagline text's color, or select and enter a hexadecimal value for a Custom Color.
  • Tagline Font — Select the your tagline text's font.

  Section Header

  To change the colors of the section headers, do the following:

  • Section Header Text Color — Select your section header text's color, or select and enter a hexadecimal value for a Custom Color.
  • Section Header Background Color — Select your tagline's background color, or select and enter a hexadecimal value for a Custom Color.

  Custom Item

  Enter custom text or HTML to display on the right side of your home page.

  Page Header

  Make changes to any of the following sections:

  Custom Header

  Select the type of media you want to use as your expanded header:

  • Text — Use my Company Display Name as a header.
  • Image Only — I will provide a custom image for my header.
  • Custom HTML — I will provide custom HTML for my header.

  Text Settings

  Select a color and font for your text:

  • Select Text Color — Select your header text's color, or select and enter a hexadecimal value for a Custom Color.
  • Select Text Font — Select the your header text's font.

  URL Link

  To link your custom header to a website, enter its URL. Otherwise, leave the field blank.

  Expanded Header Settings

  Select the type of media you want to use as your expanded header:

  • None — This will revert your Header back to standard settings.
  • Image Only — I will provide an expanded custom image for my header.
  • Custom HTML — I will provide expanded custom HTML for my header.

  Page Footer

  Custom Footer

  Select the type of media you want to use as your expanded header:

  • None — I do not want a custom footer.
  • Image Only — I will provide a custom image for my footer.
  • Custom HTML — I will provide custom HTML for my footer.

  Expanded Footer Settings

  Select the type of media you want to use as your expanded footer:

  • None — This will revert your footer back to standard settings.
  • Expanded Graphic — I will provide an expanded custom image for my footer.
  • Expanded Custom HTML — I will provide expanded custom HTML for my footer.

  Top Menu

  Home URL

  To direct the Home link to a page other than your home page, enter a URL. Otherwise, leave the field blank.

  Add a Custom Header Link

  To add a custom link in the menu bar, complete the following fields:

  • Text — Enter text for your custom header link.
  • URL — Enter the destination URL.
 4. Click Publish to make your changes live.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.