Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đăng ký miền .CN (xác thực tên thực)

Nếu bạn muốn đăng ký một tên miền .cn, bạn phải xác thực thông tin liên hệ của mình bằng cách hoàn thành việc xác thực tên thật trước khi đăng ký diễn ra. Điều này chứng minh rằng bạn thực sự là người đăng ký miền bằng cách tải lên ID của bạn cho chúng tôi.

Bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có ngay mã ID chính xác bằng cách xem danh sách các mẫu ID mà chúng tôi chấp nhận.

Lưu ý: Để đăng ký miền .cn, bạn phải hoàn thành việc xác thực tên thực. Việc đăng ký của bạn sẽ được chờ cho đến khi việc xác thực tên thật được hoàn tất. Sau khi RNV hoàn tất, việc đăng ký của bạn sẽ được thử tại cơ quan đăng ký. Nếu miền của bạn không còn khả dụng, chúng tôi sẽ hoàn lại phí đăng ký của bạn.

 1. Từ trình quản lý miền, nhấp vào Tài liệu cần thiết hoặc Đang chờ tải lên tài liệu .
  1. Hãy đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
  2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
  3. Bên cạnh miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  4. Hoàn tất bước 1 kể trên.
 2. Nhấp vào Tải lên tài liệu mới hoặc Sử dụng tài liệu hiện có
 3. Lưu ý: Chúng tôi chỉ chấp nhận định dạng .jpg và .png đối với tài liệu được tải lên.

 4. Hoàn tất các lãnh vực trên màn hình và sau đó nhấp vào Kế tiếp trên mỗi lãnh vực.

  Lưu ý: Thông tin bạn nhập phải khớp hoàn toàn với ID bạn cung cấp, nếu không yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối.

  Thông tin bạn nhập cũng sẽ trở thành người đăng ký hợp pháp cho tên miền của bạn.

Bạn sẽ nhận một email về hiện trạng việc xác thực tên thực của bạn trong vòng 5 ngày.

Hãy cập nhật thông tin liên hệ xác nhận tên thật

Bạn có thể quyết định chỉnh sửa để cập nhật việc xác nhận tên thật. Quá trình này khác với quá trình ban đầu đối với xác nhận mới.

 1. Hãy đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Bên cạnh miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. trên trang Cài đặt miền, dưới Thông tin liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Bạn sẽ nhìn thấy một hộp với thông báo sau: Bạn đã xác thực tên thật thành công. Ở cuối thông báo đó, nhấp vào liên kết Tải tài liệu lên.
 6. Lưu ý: Chúng tôi chỉ chấp nhận định dạng .jpg và .png đối với tài liệu được tải lên.

 7. Chọn tài liệu bạn muốn tải lên, chọn hộp Tôi đồng ý cho phép và nhấp vào Tiếp theo .
 8. Nhấp vào OK.

Có thể mất đến 5 ngày để phê duyệt những thay đổi này.